Красимир Герчев
ЗА РАВЕН ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ
ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ОТНОСНО:
ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ МОДЕЛ 4
НА СЪДЕБНАТА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ
Категорично се обявявам против обявения Модел 4 на Висшия съдебен съвет за реформа на съдебната карта на България, която превръща Районния съд в Разлог в териториално отделение на Районния съд в Гоце Делчев.
Реформата предвижда в Районния съд в Разлог да останат подсъдни гражданските дела с цена на иска до 2000 лева, както и около половината от разглежданите там наказателни дела.
За хората на община Разлог и прилежащите общини това е промяна, която ги лишава от правото на достъп до правосъдие и ще ги затрудни значително.
Тези промени са несправедливи към Районния съд Разлог и към хората.
Подкрепям протестите на разложките адвокати срещу Модел4 и сме готови на общи протестни действия в защита на институцията Районен съд Разлог – със съдържание и дейност – в полза на правосъдната система на България и на хората от община Разлог.
С уважение,
Красимир Герчев,
кмет на община Разлог

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here