Възстановяването започна от ул. „Св. св. Кирил и Методий“, площада при МБАЛ Ихтиман

 

Стартира проекта „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Ихтиман, община Ихтиман“, от „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“.
През 2020 година се изпълниха ремонтни дейности по подмяна на водопровода на улиците „Св. св. Кирил и Методий“, „Архимандрит Генадий Ихтимански“ и „Самуил“, в изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в град Ихтиман, община Ихтиман“.
Кметът на Община Ихтиман Калоян Илиев, заедно със зам.-кметовете инж. Тони Кацаров и Даниела Панайотова, председателя на ОбС г-н Николай Начев, представители на други институции и граждани, се събраха на място за първа копка. Трите улици ще бъдат асфалтирани, като освен пътна настилка, ремонтът ще включи пълно възстановяване на тротоарите и бордюрите.
Възстановяването започна от ул. „Св. св. Кирил и Методий“ (площада при МБАЛ Ихтиман). Улиците ще бъдат затваряни поетапно, а гражданите ще бъдат информирани за графика на асфалтиране.
От Общинска администрация отправяме апел към жителите на града, когато видят пътно-строителната техниката да се позиционира на техните улици, да съдействат и да освободят улиците от превозни средства и материали, които биха затруднили полагането на асфалт.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here