Изпит в бяло! Избират началници на отделенията в МБАЛ Самоков, комисията препитва настоящите шефове за нов мандат

Препитваха началниците на отделенията в МБАЛ Самоков. В ход са конкурси за началници на отделенията в болницата, тъй като 3- годишният срок за управление на отделенията е изтекъл, процедурата тече и за главните сестри и старшата.
„Колегите са готови и конкурсът тече, резултатите ще бъдат обявени до дни.”, сподели управителят на МБАЛ – Самоков д-р Красимира Ковачка.


Кандидатите препитва комисия в състав д-р Валентин Пеев -заместник директор на РЗИ-София област, Петър Лукайчев- главен юрист консулт на община Самоков и Ралица Герасимова –главен експерт Дирекция ”Социални дейности и здравеопазване”.
Сред кандидатите бяха началникът на Вътрешно отделение д-р Лиляна Бодурова, на кардиология д-р Николай Кабрански, на хирургия д-р Стойчо Гълъбов, ОАИЛ д-р Борислав Филчев, нервни болести д-р Светла Скелина, ортопедия д-р Румен Бончев, АГО д-р Пламен Спасов, Операционен блок д-р Драгомир Дряновски.


Конкурсът е на 2 етапа. Комисията оценява писмен проект на тема „Проект за развитие на медицинската дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в отделението за срок от 3 /три/ години.” Издържалите отиват на събеседване. Договорите отново ще са за 3 години. Изискванията за конкурса е кандидатите да имат образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”; придобита специалност, съответстваща на профила на отделението, трудов стаж минимум 5 години по специалността след придобиването й в МБАЛ Самоков.

Д-р Красимира Ковачка и д-р Валентин Пеев.

Конкурсите са за началници на Вътрешно отделение, Кардиологично отделение, Хирургично отделение, отделение на ОАИЛ, Детско отделение, Неврологично отделение, Отделение по ортопедия и травматология, Акушеро – гинекологично отделение, Образна диагностика, Клинична патология, Отделение по хемодиализа, Отделение по физикална терапия и рехабилитация, Клинична лаборатория, Хирургия – Отговорник Операционен блок, Началник лаборатория – Микробиологична лаборатория.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here