МКБППМН към община Костенец за 14 път проведе традиционния колопоход с маршрут: гр.Костенец – с.Пчелин и обратно, под надслов: „Кажи НЕ на агресията”.
В него взеха участие 65 деца от V – VІІ клас от всички общински училища. В инициативата се включиха Йордан Ангелов, кмет на община Костенец и Анелия Томова, общински съветник.
Стартът бе даден от Маргарита Минчева, зам.-кмет на община Костенец и председател на Местната комисия.
В помощ на организаторите успешно се включиха и ученици от ПГ „Георги Сава Раковски” гр. Костенец.
Изказваме огромна благодарност на всички деца участници, на техните ръководители и особено на представителите на РУ Костенец – инсп. Благовест Ангелов, ПИ „ПК”, инсп. Елица Малакова, ИДПС и мл.експерт Владимир Манавски, мл.ПИ , които със своя професионализъм допринесоха за безпрепятственото провеждане на инициативата.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here