Кметът на Кочериново Иван Минков подписа договор за финансиране на проекта в началото на април.

Комисията за защита на конкуренцията поряза „Строй Ен Ар“ ДЗЗД, обжалващи спряната поръчка за рекултивация на старото депо на община Кочериново от миналата година.
От общината стопират проекта през февруари 2021 г., след като настъпват промени в площта, на която ще се разгърне дейността.
„Строй Ен Ар“ ДЗЗД имат амбицията да извършат строителния надзор и остават недоволни от решението за спиране, като го атакуват в антимонополния орган.
Като причина за прекратяването на поръчката, пусната през юни миналата година, от община Кочериново посочват промени в идейния проект. При откриване на поръчката е било вписано, че площта на депото, където ще се работи, е 63 965 кв.м. На тази база е изчислен финансовият ресурс, който ще е нужен за изпълнението. На 10 декември обаче общината получава с решение на Министерски съвет собствеността на имот с площ 11 301 кв.м, представляващ нива в местността Махалата край край село Бараково, която попада в обхвата на терена, където ще тече рекултивацията. От администрацията в Кочериново са стартирали процедура по изработването на специализиран ПУП-ПЗ. Така се установява изменение в площта. Това налага корекция в идейния проект на техническата рекултивация, тъй като се променят основни характеристики на обекта. Съответно се резивира и стойността.
От КЗК пишат в решението си, че от обединението неправилно смята, че настъпилите изменения не касаят надзора на поръчката и определят жалбата като основателна.
От средата на април е в ход нова процедура с прогнозна стойност 3 344 169,12 лв. без ДДС. Постъпилите оферти ще бъдат отворени тази седмица. Поръчката е за „Рекултивация на общинско депо за неопасни битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“, с площ 56 949,45 кв.м. ще се изпълни съобразно Техническата спецификация и Идейния проект, които са част от документацията за участие в поръчката.
В началото на април дойде и добрата вест, че кметът на община Кочериново Иван Минков е сключил административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта за 4 240 239.07 лв., от които 3 604 203,20 лв. европейско и 636 035,87 лв. национално съфинансиране. Продължителността е 22 месеца.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here