Днес, 22.04.2021 г., по инициатива на община Кресна, съвместно със СУ „Св.Паисий Хилендарски“, Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), ЦСРИ и ЦОП с почистване на територията на Кресна се отбеляза 22 април – Международния ден на Земята .
Децата от група „Звездички“ към ДГ „Здраве“, с ръководители Илияна Янева и Любомира Божинова и помощник-възпитател Елена Иванова, също се включиха в инициативата, като засадиха липи в детската градина.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here