„Преди обяд завчера, общински служител – Павел Божков, портиер/ охрана в сградата на Община Сандански, ни нападна с псувни, грубости, блъска ни, псувани и дори бяхме удряни с чадър от въпросния портиер/ охрана. Използва отвратителни, нецензурни думи и изрази.“

За остърия конфликт разказаха  Евгения Станинска и Анна Иванова, които са отивали да получат документи от юриста и техническо лице в Общината, след препоръка на кмета, при състоял се, предния ден прием.

Свързали се със 112, откъдето им казали, че ще разпоредят изпращането на патрул, на място. Но по-късно, дежурния от ПУ – Сандански, без дори да се представи с името си, (въпреки изричното настояване на жените) – отказал с мотива, че полицията не може да се намесва в „графика за прием, на Общината“, което в случая няма връзка, коментират, те. Става дума за побой, за използване на сила и арогантност, за обиди, за малтретиране пред погледа на десетки граждани, уточнява Станинска, която е бившият юрист в отдел Култура на община Благоевград.

Влизайки в Общината, Божков им показал график за приемни дни, на гл. архитект и Началник отдел ТСУ, които не били обект на посещението им! Станинска опровергава това обстоятелство и след като разбира коя е тя – а именно жената, чийто наследствени права се намират в доста апетитния имот, на ул. Македония 31 /баничарница, срещу ГУМ/, в съсобственост с неговия сват –  Любомир Пранаров. Имота е застроен изцяло от Пранаров без наличие на каквито и да било суперфиции, без наличието на съгласие по чл.131 от ЗУТ, от собствениците, вкл. носителите на ограничени вещни права, без необходимите за целта, съгласувателни процедури с Министерството на културата.

Това е спорното мясо, за която Евгения Станинска твърди, че и е открадната от роднини с участието на администратори, тя се намира на главната улица. Баничарницата не е моя!!!! Той я построи с протекциите на Котев, без мое съгласие и знание Правито на строеж върху мястото е мое! Така, както съм го написала. Също този е чл. 161, ал.1 от ЗУТ ,не че аз твърдя – такава е неговата разпоредба, твърди Станинска

„Преди три години в имота, с помощта на кмета – Кирил Котев, Пранаров е изградил, (отново без Суперфиция, без съгласувания) и „Преместваем“ обект на основание чл. 55 от ЗУТ – временно до реализиране на предвижданията по действащия ПУП за имота, каквото е и влязлото в законна сила – решение на ВАС и представляващо стабилен административен  акт. Същото е докладвано от съдия Емилиия Кобурова, която преди да стане съдия в Административен съд – Благоевград е била процесуален представител за същия този имот, и въпреки това не е подала отвод по делото.
Месец март 2020 г. гл. архитект, издава на Станинска – Виза за проектиране на нова жилищна сграда във въпросния имот, по влязла в сила Заповед АБ-168/  03.11.2006г., изд. от кмета на Община Сандански. И тъй като обсъжданият имот, попада в границите на „Археологическа недвижима културна ценност „Античен и късноантичен град, под гр. Сандански“, с категория „национално значение“, обявена в ДВ бр. 63 от 1973 г., и за да реализира правата си Станинска, така както е, и постановено в решението на ВАС, то всички изградени обекти/строежи от Пранаров, трябва да се премахнат, за да бъдат спазени изискванията на чл. 161, ал. 1 от Закона за културното наследство, съгласно който: „Осъществяването на инвестиционни проекти на физически и юридически лица в територии, за които има данни за наличие на археологически обекти, задължително се предхожда преди началото на строителните работи от спасителни теренни археологически проучвания, с които се установява дали няма да бъдат засегнати или нарушени археологически обекти.“ – твърди Станинска.

За грозната сцена до  написа на фейсбук страницата си, г-н Георгиев:
Няма какво да оправдае физическа саморазправа с жени в 21 век, освен ако не са посегнали на живота на някой. В Сандански отдавна има феодална и имотна мафия, прилапала целият град. Или е против феодализма, или съучастник. Човек на такъв пост няма средно положение! 😉

Павел Божков беше потърсен за коментар, но не бе окрит, той запазва правото си на отговор.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here