Общината иска да продаде помещение в старата поликлиника в Дупница. Чака се решение на Общинския съвет, който да даде зелена светлина за сделката. Пазарната оценка на имота е 18 692 лв., а данъчната 10 314,90 лв. Обектът се намира на третия етаж в сградата на ул. ”Солун” №4. Помещението е с предназначение за здравни и социални услуги, площта е 32. 27 кв.м. Общински съвет трябва да гласува включването му в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост и продажбата чрез публичен търг с явно наддаване Размерът на депозита за участие в търга – 1 869. 20 лв.
За 28 април от 14 часа в заседателната зала е насрочен търг за друг обект в сградата. Отново ще се проведе публичен търг с явно наддаване. Помещението е на първия етаж и площ 33.50 кв.м. Депозитът за участие е 1944.10 лв. или началната цена е 19440 лв.
Община Дупница пуска на търг и павилион в парк „Рила“, ако ОбС даде съгласие. Наддаването ще тръгне от 200 без ДДС на месец. Депозитът за участие е 1000 лв. Павилионът се намира до зоната с барбекютата в парка. Имотът е с площ 38 кв.м, а самият павилион 18 кв. м. Към момента той не се използва, но обектът е апетитен и се предполага, че ще има интерес.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here