Над 30 перничани вече предадоха опасни отпадъци в мобилния пункт, който до 13:00 ч. ще бъде разположен на ул. „Физкултурна“ (паркинга до музея).
От 13.30ч. до 16.30ч. пунктът ще бъде в кв. „Изток“, ул. „Благой Гебрев“ (пред кметство Изток).
Домакинските отпадъци, които перничани ще могат да изхвърлят, са фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали, живак и живак съдържащи уреди и други.
С предаването на опасните отпадъци в мобилния пункт ще се ограничи попадането им в общите битови отпадъци и замърсяването на околната среда.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here