Кметът на Кочериново И. Минков сключи договор за финансиране на стойност 4 240 239.07 лв. за закриването на старото депо

Кметът на Кочериново Иван Минков.

Кметът на община Кочериново Иван Минков сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта за рекултгивация на общинското депо, съобщиха от местната администрация. Стойността на проекта е 4 240 239.07 лв., от които 3 604 203,20 лв. европейско и 636 035,87 лв. национално съфинансиране. Продължителността е 22 месеца.
Пълното име на проекта е „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, Община Кочериново“. Финансира се по приоритетна ос 2 на ОП “Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестициите в проекта са насочени към изпълнение на мерки по закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, което не отговаря на нормативните изисквания на Европейския съюз. Депото се намира в землището на с. Бараково, площта, която ще се рекултивира е 5,69 ха.
В рамките на проекта ще се изпълнят дейности по пълен инженеринг, включващ проектиране, строително- монтажни работи и авторски надзор. Също така строителен надзор, организация и управление, както и мерки за информация и комуникация.
Целта е подобряване на екологичните характеристики на района, чрез елиминиране на отрицателното въздействие върху околната среда и произтичащите от тях рискове за здравето на хората.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here