ТЕЦ „Бобов дол“ ще минава на газ. Процедурата по одобрението за присъединяване към националната газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ вече е в ход. Плановете са тецът да ползва през 2022 г. 99 000 хил. куб.м годишно, през 2023- 165 000 хил., а през 2024 г. 168 000 хил. куб.м природен газ за годината. Изчисленията показват, че нововъведението ще повиши с 13% КПД-то.
От „Булгартрансгаз“ вече са потвърдили, че ТЕЦ „Бобов дол“ може да се присъедини към газовото трасе, определени са местоположението и точката на присъединяване към автоматичната газорегулираща станция. Трансформацията, която чака само зелена светлина от РИОС, включва три етапа. Присъединяване към мрежата, въвеждане в експлоатация на газова система на площадка в централата и захранване на разпалващите газови горелки на парогенераторите. Финалният етап е монтирането на 4 газобутални двигатели, които ще дойдат от Финландия и ще са с мощност 9,73 MW всеки.

Още с встъпването в длъжност на директора инж. Любомир Спасов заяви, че целта е преминаването към по- чиста енергия.

В документите е записано, че ТЕЦ „Бобов дол“ е кондензационна топлоелектрическа централа, в която са изградени три еднакви енергийни блока (котел-турбина- генератор- трансформатор) с общ капацитет 1716 MW. Те са в експлоатация от 1975 година. От 2019 г. основно гориво са въглища, като алтернатива се ползват биомаса, а преди време и неопасни отпадъци. Посоката обаче е минаването към по- чиста енергия. С въвеждането на газовата система и разпалващите газови горелки на парогенератора и мазутът ще отидат в историята. Новата система ще включва 12 газови горелки. Новите газобутални двигатели ще се монтират на площадката на дружеството с обща площ 1500 кв.м, разположени в северната страна на централата. Според експертите в дружеството, КПД- то на новите мощности ще бъде 46,43%, което е с около 13% по- високо от блоковете на централата и при оползотворяване на топлината от охладителните контури и изходящите газове е над 90%. Общата сумарна електрическа мощност на новите машини е 38,92 MW, пишат от дружеството. На площадката ще се изгради газоразпределителен пункт за захранване на новите горелки с газ.
ТЕЦ „Бобов дол“ се опитва да се хване здраво за зелената енергия. Както съобщихме, вече е входирано и друго инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаичен парк. Намеренията са той да се разположи на рекултивиран сгуроотвал с площ 1 228 933 кв.м. Изчисленията показват, че потенциалът на слънчевия ресурс в района, където се намира теренът, е 1200 kWh/m. Фотоволтаичните панели може да осигурят средногодишен разполагаем ресурс до 1251 kWh/m.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here