Емил Димитров се качи с планиски спасители, за да огледа ситуацията с притоците на язовирите.

Пускат притока към язовир „Дяково“ за производство на електроенергия. Това е било решено днес на съвещание на Националния координационен център, съобщиха от МОСВ. За язовир „Дяково“ е решено да се поддържа обем 30,00 млн.м3, което позволява постъпващия приток се използва за производството на ток.
Издадено е предписание да се завиши контрола по проводимостта на река Бистрица, Отовица и Джерман, с цел безпрепятствено преминаване на пропусканите допълнителни водни количества от деривациите през населените места, включително град Дупница.


За язовир „Калин“ и „Карагьол“ се препоръчва да се поддържат осигурените свободни обеми, с цел поемане на водния обем от снежните запаси във водосбора на язовирите.
Препоръката за язовир „Студена“ е да се изключат събирателните деривации „Владайски“ и „Палакарийски“, като притокът към язовира се ограничи до река Струма, с цел поддържане на свободен обем в язовира.
При необходимост от освобождаване на обем с цел ретензия, да се използват всички облекчителни съоръжения на язовирната стена, без водовземна кула, като се има предвид проводимостта на реката в участъка след язовира и извършваните в момента дейности в речното корито, пишат още от МОСВ.


Вчера министърът на околната реда и водите Емил Димитров направи обход на деривациите, които захранват язовирите Искър, Бели Искър и Белмекен заради очакваното снеготопене. В проверката участваха и представители на Националната електрическа компания, Басейнова дирекция, паркова охрана към Националните паркове Пирин и Рила, както и на Планинската спасителна служба. С високопроходима техника те провериха снежните запаси в планините, като целта е да бъдат предвидени количества в язовирите, които да поемат водата след очакваното снеготопене и да бъде предотвратено преливането им и водният ресурс максимално да бъде запазен.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here