Проектът, с който отново се подмени оборудването в кухнята на звено „Домашен социален патронаж“, гр. Петрич, е спечелен пред фонд „Социална закрила“. Възможностите за кандидатстване са на всеки две години и практически досега ДСП се възползва от тази опция без прекъсване. Новото кухненско оборудване включва необходими уреди за повишаване качеството на предоставянето услуга, посредством модерни уреди за съхранение и приготвяне на храната. Улеснява се и работата на служителите в звеното.
При посещението си в Петрич преди месеци социалният министър Деница Сачева потвърди, че община Петрич ще получи одобрение за обезпечаване на допълнителни уреди, след като се запозна с работата на Патронажа, който ежедневно обслужва близо 800 лица – патронирани, по програма „Топъл обяд“, Дневен център „Слънце“, Дневен център „Надежда“, ЦНСТ – Петрич, ЦНСТ – Първомай, Преходно жилище и пациентите на МБАЛ „Югозападна болница“.
При втория защитен проект Домашен социален патронаж в Петрич получи: конвектомат за готвене, две нови мивки, два професионални хладилника, обръщателен тиган, шест броя помощни маси. Общата стойност на оборудването по проекта е 37 хил. лв. През тази година бе извършен и ремонт с бюджетни средства на миялното помещение в Домашен социален патронаж, закупен бе и още един лек автомобил за нуждите на звеното.
Така Община Петрич надгражда изпълнението на социалните услуги – със собствени средства и по проекти за външно финансиране.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here