Директорът на централата инж. Любомир Спасов.

ТЕЦ „Бобов дол“ ще реди слънчеви панели на рекултивиран сгуроотвал с площ 1 228 933 кв.м. Имотът е собственост на централата и се намира в землището на село Палатово. Проектът на ТЕЦ-а е внесен в РИОСВ с искане за смяна предназначението на земята от насип, насипище в такъв за изграждане на фотоволтаичен обект и пренос на енергия.
От централата са изчислили, че потенциалът на слънчевия ресурс в района, където се намира теренът, е 1200 kWh/m. При монтаж на фотоволтаични панели с оптимален наклон средногодишния разполагаемият ресурс нараствал до 1251 kWh/m, пише в документацията.


Изводите от проучването са, че на място има добър слънчев ресурс, което прави икономически целесъобразно развитието на производството от фотоволтаици. Фотоволтаичната централа ще се монтира върху стационарна конструкция, ориентирана на юг. Пълното наименование на инвестиционното намерение е „Изграждане на обект за производство на електрическа енергия и пренос на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи.
ТЕЦ „Бобов дол“ има разрешение от община Дупница за изготвяне на ПУП- план за застрояване. Теренът представлява насип и не е земеделска земя. Имотът е бившият сгуроотвал „Сухо дере“, претърпял консервация, техническа и биологична рекултивация. Предстои оценка на проекта от експертите на РИОСВ.
Припомняме, че тенденцията в ТЕЦ „Бобов дол“ е обръщане на посоката към зелената енергия. Директорът инж. Любомир Спасов съобщи преди време, че е пусната заявка за изграждане на газово трасе до централата. Идеята е котлите да работят на газ, който да смени въглищата и биомасата, а по- нататък да се мине на водород.
От лятото на миналата година беше преустановено горенето на RDF отпадъци, а експерти от МОСВ пломбираха инсталацията.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here