Управителят на "Булплан инвест" Николай Йосифов- вляво. Кюстендилската фирма е движила документите в община Дупница по поръчката за рекултивацията. Снимката е от първата копка на довършителния ремонт в жк "Бистрица", който се осъществява от "Булплан".

„Еко- Дупница“ ще се заеме с рекултивацията на старото сметище край Дупница. Консорциумът е получил максималните 100 точки, а подадената оферта е на стойност 4 026 130 лв. без ДДС или 4 831 356 лв. с ДДС. В обединението влизат кюстендилската фирма „Булплан инвест“ на Николай Йосифов, благоевградската „Браво строй“ на Димитър Янков и „Инвестиционно проектиране“, регистрирана в Шумен с управител Диян Златев.
Останалите кандидати са отстранени, заради различни несъответствия в подадените оферти, на които се е натъкнала комисията. Офертите бяха общо 5, а прогнозната стойност 4 031 313,40 лв. без ДДС. В надпреварата участваха още ДЗЗД „Рекултивация Дупница МК 2021“ в състав „СА.И.Е“, „Енергомонтаж -МК“ и „Баугрунститут Книрим“ ООД. В ДЗЗД „Рекултивация БГ 2020“ участват „Билднер“, „Руен Холдинг“ и „Редискавър“. Оферта бяха подали и от „КС Дупница“ ДЗЗД с участници „Каро Трейдинг“ на Красимир Караиванов, както и ДЗЗД „Рекултивация Дупница“ с „Климатроник“ на Цветан Кордев.
Боклукът на сметището се трупа от над 60 години. По данни на общината с отпадъци са замърсени 79 758 кв.м терени, а депото е с площ 50 000 кв.м. Дебелината на отпадъците е от 5 до 35 м, а изчисленията показват, че те са с обем от 465 000 куб. м. Експлоатацията на депото е преустановена през ноември 2017 г.
В предмета на обществената поръчка се предвижда изготвянето на инвестиционен проект във фаза „работен“, изпълнение на строително- монтажни работи по подготвителни дейности и техническата рекултивация, мониторингова система, биологична рекултивация за първата година и упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Това е втори опит да се осъществи рекултивацията на старото димящо сметище над жк „Бистрица“. Първата поръчка за проектиране, строителство и авторски надзор беше прекратена през юли 2020 г. След всички дейности по рекултивацията районът ще бъде затревен и засадени 17 322 дървесно-храстова растителност, а районът превърнат в гора.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here