Кметът Трайко Младенов посети кабинета, в който ще се осъществява консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца на възраст от 8 до 18 години и техните родители
От днес отвори врати първият в община Костинброд Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
От април 2021 година започва работа Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В него ще се осъществява консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца на възраст от 8 до 18 години и техните родители, както и дейности по превенция на противообществените прояви и престъпленията сред малолетните и непълнолетните.
Консултативният кабинет ще бъде също така и в помощ за всеки гражданин, който има проблем с дете и/или родител. Екипът от Консултативния кабинет, както и секретарят на МКБППМН, ще направят всичко възможно, за да помогнат за разрешаването му. Кабинетът също така ще отваря врати и за инициативи, свързани с кампанията „Живей чисто“.
Кампанията на община Костинброд съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни против употребата на наркотици , алкохол и тютюнопушене с апел към всички за един по-чист без зависимости живот.
Адресът на Консултативния кабинет е ул. „Георги Сава Раковски“, Общински пазар – гр. Костинброд, офис номер 13.
На днешното посещение на Консултативния кабинет присъстваха кмета на община Костинброд – Трайко Младенов, Председателят на МКБППМН и зам.-кмет на община Костинброд Александър Ненов, дългогодишният секретар на ЦКБППМН – Константин Томанов, зам.-председателят на МКБППМН и директор на Дневен център за работа с деца на улицата Светослава Иванова, секретарят на МКБППМН – Тереза Власайкова, главен юрисконсулт на Община Костинброд и член на МКБППМН – Снежа Трендафилова, инспектор детска педагогическа стая към РУ – град Костинброд – Вера Христова, директори на социални центрове в община Костинброд и гости на общината.
Специалисти от образование, здравеопазване, социални дейности, полицейски служители, юристи, психолози, общественици и други, част от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) град Костинброд, работят за установяване и превенция на тези деяния в малолетните и непълнолетните.
Децата престъпили общоприетите граници не заслужават наказание, а корекционни мерки относно възпитанието и поведението. Това е и една от основните задачи на МКБППМН съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here