Прокуратурата нищи незаконна сеч в гората на Бели Искър, служители на ДГС „Самоков“ дават обяснения за немарливост

Прокуратурата тръгва по следите на бракониери, вилнели в горите на Самоков след извършена от ЮЗДП проверка на място. Сигнал за тревога подадоха от групата „Да пазим горите“, които изнесоха данни за нерегламентирана сеч. От ЮЗДП съобщиха, че са били установени пропуски и неупражнен контрол от служители на „ДГС Самоков”, за което са изискани обяснения.


Конкретните сигнали касаят района в землището на с. Бели Искър, проверката е осъществена от Югозападното държавно предприятие и Регионална дирекция по горите София на 9 и 10 март. Обходени са 4-те подотдела, посочени в сигнала.
„В подотдел 659 „ж1“, в който фирма „Пириев Лес“ ЕООД извършва добив на дървесина с редовно издадено позволително, е констатирана сеч на дървета, немаркирани в основата с контролна горска марка. Незаконно отсечени са 3 бр. ела с диаметър на пъновете от 52 см до 56 см и смърч – 15 бр. с диаметър на пъновете от 28 см до 50 см.
Горският стражар, отговорен за опазването на конкретната територия, е съставил 16 констативни протокола за периода 6 юли – 19 ноември 2020 г., от които е видно, че във въпросния подотдел не са констатирани нарушения на горското законодателство. Протоколите са приложени към досието на насаждението. Сечта и извозът на дървесина в подотдела са приключили на 23.12.2020 г., като е съставен протокол за освидетелстване на сечището.
Инспекцията на терен обаче установява, че сечището не е почистено, съгласно указанията в одобрения технологичен план и чл. 48, ал. 3 от Наредба № 8/05.08.2011 г. На места са налични цели стъбла, повалени и неразкроени. На съседните стоящи дървета има закачени отсечени стъбла, които представляват реална опасност за живота и здравето на работници и преминаващи лица. Установена е висока сеч при отсичане и поваляне на маркирания дървостой.
Нарушения са констатирани и в съседните три подотдела. Установена е сеч без контролна горска марка и без издадено позволително в подотдел 659 „з1“ – държавна горска територия, включен в списъка от насаждения за гори във фаза на старост, в подотдел 659 „е1“ – държавна горска територия и в подотдел 659 „г1“ – общинска горска територия.
Установените нарушения са вследствие на пропуски и неупражнен контрол от служители на „ДГС Самоков”. Затова от ръководството на ЮЗДП са изискани писмени обяснения от директора на териториалното поделение и са дадени указания за налагане на строги дисциплинарни наказания на виновните длъжностни лица. Разпоредено е също да се уведоми Районната прокуратура в града с молба за провеждане на процесуално-следствени действия и установяване на конкретните нарушители“, информират от ЮЗДП за резултатите от проверката.
Припомняме, че преди седмици групата ”Да запазим горите” изнесоха факти около сечта:
„Ще ви запознаем с фрапиращите резултати от проверката на един от сигналите в ГИС-платформата на WWF, подаден още на 30.08.2020 г. чрез новото мобилно приложение за подаване на сигнали. Разкрита е поредната брутална незаконна сеч на стотици вековни смърчове в Рила, които можеше да бъдат спасени, ако контролните органи си бяха свършили работата и бяха извършила проверка по сигнала, така както направиха самоковци! Не къде да е, не в някой непристъпен край на планината, а на 500 метра от курорта Боровец в посока село Бели Искър!
Безпощадната незаконна сеч в „гората във фаза на старост“ в отдел RN-659-з1, което е истинска гавра със заповедта на МЗХГ!
Престъпната незаконна сеч е извършена в общински и в държавни гори от една и съща фирма, която има разрешение да сече в отдел RN-659-ж1, но е вилняла и в съседните гори – „гора във фаза на старост“ в отдел RN-659-з1 под защита със заповед на МЗХ и общинската гора в отдел RN-659-г1, за които няма издавано разрешение за сеч. Нито едно от стотиците незаконно отсечени дървета не е разкрито от горските стражари, тъй като липсват каквито и да е било червени печати, които се слагат при откриване на незаконна сеч.
Част от десетките незаконно отсечени вековни дървета в отдел RN-659-г1
В отдел RN-659-г1 са изсечени близо 40-50 вековни дървета, някои от които са с нанесена фалшива горска марка със зелен цвят, идентичен на цвета на истинската горска марка, за да се заблудят гражданите.
Доказателство за незаконната практика по допълнително нанасяне на фалшиви марки, с цел прикриване на незаконната сеч – един от отсечените пъни е с две марки – една законна марка (в ляво) и допълнително нанесена фалшива марка (в дясно), която нямаше да се наложи да я слагат, ако истинската марка се виждаше по-добре, или ако всичко това беше законно …
Още едно доказателство за незаконната практика по допълнително нанасяне на фалшиви марки, с цел прикриване на незаконната сеч – боята на фалшивата марка е капнала върху отрязък от сечта.
Много от отсечените дървета все още стоят в гората с премахнати клони – готови за натоварване на камионите. Работено е дни наред при пълно спокойствие.
В отдел RN-659-ж1 са отсечени наред всички вековни дървета, като са оставяни само най-тънките филизи, някои от които маркирани за отсичане, но оставени да стърчат в гората, докато алчните дъводобивници са изсичали незаконно вековните дървета. Някои от отсечените пъни са и с истински марки, други с допълнително нанесени свежи фалшиви марки, а не малко пъни са без никакви марки. Резултатът е една напълно унищожена и осквернена вековна гора на границите на Национален парк Рила, но изцяло в границите на две защитени зони от евро-мрежата Натура „2000“.
Остатъците от осквернената вековна гора в отдел RN-659-ж1…
И с това извращенията на частната дърводобивна фирма обаче не свършват! Изсечени са абсолютно незаконно и над 20 вековни дървета в „гората във фаза на старост“, защитена в отдел RN-659-з1 със заповед на МЗХ.
Безпощадната незаконна сеч в „гората във фаза на старост“ в отдел RN-659-з1, което е истинска гавра със заповедта на МЗХГ!“, пише в сигнала. От групата настояват за спиране на сечта на гори над 100 г. в Рила и в цяла България.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here