Съветниците в Благоевград казаха „да“ на проект на проф. Димитър Тадаръков за икономическо развитие, включващ инвестиции от 100 млн. лв. и разкриване на над 1000 работни места.


На извънредното си заседание местният парламент обсъди и одобри представената от екипа на професора дългосрочна Концепция за икономическо развитие. Разработената стратегия включва план за развитие до 2040 г. Включва обособяването на икономическа и индустриална зона. Това е основата, върху която екипът на кмета Румен Томов иска да гради развитието на общината, създавайки условия за инвеститорите.
В подкрепа на концепцията в залата становище от името на ръководствата на университетите прочете адв. Йордан Стоянов, който също е част от екипа, изработил концепцията. Инж. Захари Донев също подкрепи концепцията, отбелязвайки важността от приемането й и отговорността на общинските съветници.
На днешното заседание съветниците най- сетне постигнаха съгласие и дадоха зелена светлина за ПУП за изграждане на нов храм на кооперативния пазар. Приета беше Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност. Утвърдени бяха и правилата относно провеждането на конкурсите за избор на управители по реда на Закона за публичните предприятия, както и състава на комисията, която ще проведе тези конкурси.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here