Цветя от Павликени ще цъфтят в Самоков. Фирма „Боянови“ на Бяно Бянов е класирана на първо място за поръчката за доставка на растителност за нуждите на общината. Офертата на дружеството е 54 890 лв. без ДДС при обявена прогнозна стойност 70 000 лв.
На второ място е касирано предложението на софийската фирма Тотал Ел Си“ на Иван Гидимарков в размер на 59 790 лв. без ДДС.
От надпредавара е отстранена фирмата от Велинград „Най 2015“ на Йордан Лулин, предложила най- изгодната оферта от 54 486 лв. без ДДС. Мотивът за отстраняването е, че не са представили документи, доказващи, че са изпълнили поръчка със сходен предмет и обем.
Както съобщихме, поръчката включва доставка на цветя, дървета и храсти, тревни смески и торфен субстрат за озеленяване. Срокът на изпълнение е 18 месеца, а избраната фирма изпълнител се задължава да достави със собствен транспорт заявената зеленина.
Не се посочва конкретно къде ще се засаждат храстите и цветята. Част от списъка са различни цъфтящи цветя, сред които петунии, бегонии, лалета, теменуги и др. Също иглолистни и широколистни видове с различна височина. Не са забравени и интериорни растения като фикуси, пфилодендрон, драцени. Избраната фирма ще доставя и тор за подхранване на растенията.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here