Прокурор Калфин и баща му депутатът Кирил Калфин.

Защо не е избран прокурорът от ОП- кюстендил Бойко Калфин за прокурор на ЕС при г-ца Кьовеши?

Дни след като стана ясно, че Прокурорската колегия към ВСС е гласувала „номинацията на Прокурор при Окръжна прокуратура Кюстендил Бойко Калфин много читатели на сайта „4 Власт“ се питат избран ли е/не е л избран Прокурор Калфин за прокурор на ЕС при прокуратурата на г-ца Кьовеши, защо не е избран? Ами все още не е. Съгласно въведената процедура за подбор и избор на прокурори за прокуратурата на ЕС, Прокурорската колегия на ВСС одобрява само „номинациите“, но окончателното решение за това дал одобрява/отхвърля тези номинации остава в г-ца Кьовеши и нейният селектиращ екип.

Защо тази одобрена номинация от наша страна не издържа окончателният прием на прокурор Калфин? Определено такива рискове има  накратко те са:

В самата процедура по изслушване на номинираните прокурори пред Прокурорската колегия на ВСС са допуснати „смущаващи“ нередности, като: кратко изслушване на кандидатите /по 10-тина минути всеки прокурор/; непредставяне на годишните атестации на изслушваните прокурори; недопускане на въпроси от НПО към изслушваните прокурори;

Личната, пряка семейна връзка между прокурор Калфин и баща му, дългогодишният депутат от управляващите Кирил Калфин. Европейските институции са много чувствителни на тема „шуробаджанащина“  не малко евродепутати, администратори са „заплащали“ с оставките си такива лични, семейни ходатайства. Основополагащ конституционен принцип и в институциите на ЕС, както и според Българската конституция е „принципа на разделение на властите“, който принцип в случая поради тази лична връзка може да бъде теоретично и практически неприложим.

Освен това тази лична, семейна връзка /депутат от законодателен орган-прокурор, орган на съдебната власт/ може да попадне и под определено тълкуване на Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В заключение, припомняме на читателите, че в краят на месец октомври 2020 г. Европейският парламент излезе с официална резолюция по адрес на Република Българя, в която се набляга на „недвусмислената си подкрепа за българския народ в неговите легитимни искания и стремежи за справедливост, прозрачност, отчетност и демокрация“, както и че се отбелязва „значително влошаване на зачитането на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително независимостта на съдебната власт, разделението на властите, борбата срещу корупцията и свободата на медиите“. Той се съсредоточава и върху липсата на законодателна рамка за търсене на отговорност от Висшия съдебен съвет и главния прокурор.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here