Жителите на самоковското село Гуцал излязоха с оферта към партиите преди парламентарния вот на 4 април. Хората заявиха, че ще гласуват за представителите на партията, която отговори на въпроса как е възможно стопанският двор, за който общината им издава скици и ПУП-ове, разершителни за строеж, да се окаже ливада, собственост на Министерство на земеделието? Хората в селото са вдигнали ръце от проблемите, които изникват с новоизготвената кадастрална карта на селото.
„Почти всички земеделски имоти по околовръстната тангента са засегнати, като на повечето се отнемат квадратури или се заличават в полза на регулацията. Стопанският двор, за който община Самоков издава двадесет години скици, пупове, разрешителни за строеж, се води ливада собственост на Министерство на земеделието. Смятаме, че ликвидационната комисия на ТКЗС “Кирил Лазаров“ е извършила перфектна сделка по продажба на собствени имоти, намиращи се на територията на стопанския двор с. Гуцал, поради тази причина картата за разпределение на имотите е предоставена на община Самоков за сведение. Обявяване в КВС не е необходимо, защото е на лице сделка с имоти, а не възстановяване на земи.“, гневят се в селото. Хората чакат отговорите на куп поставени въпроси, като дават оферта, че ще пуснат вот за тази партия, която им даде смислен отговор.
Ето и поставените въпроси:
Как се получава фактическа грешка, която поставя земеделски имот върху съществуващ от столетия път? Или земеделският имот навлиза в границите на съществуващи застроени имоти преди 1971 г.?
Защо стопанският двор е обявен като земеделска земя със собственик Министерство на Земеделието? Защо община Самоков не забелязва 9 хектара земя, която е обявена за земеделска, а по техните регистри е урбанизирана? Как се получава така, че стопанските сгради, отразени на картата, са преместени с два метра и не се намират там където са построени? Защо Министерство на Земеделието не ни отговаря на писмо вх. № 09-5/15.12.2020 г. и на повторното ни писмо с номер:66- 255/17.02.2021 г.? Ако Министерство на Земеделието реши да актува стопанския двор след 2026 г. съгласно десет годишна давност, какво става със собствениците на имотите в стопанския двор? Защо община Самоков изважда стопанския двор от поръчката за кадастрална карта и създава правен казус с конституционното ни право на собственост?

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here