Йордан Ангелов
Днес, кметът на община Костенец Йордан Ангелов подписа споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на обект „Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане „Чавча“ и „Крайна“ до напорни резервоари висока и ниска зони на гр. Костенец”. Поетапно за изграждането ще бъдат отпускани средства, като първият транш е в размер на 300 000 лв., от общата стойност 2 389 545 лв.
Водопроводът е положен предимно през 1958 г. главно с етернитов материал и стомана, като основните размери на тръбите са Ф 400 и Ф 200. Към момента той е изключително амортизиран с изтекъл експлоатационен срок. Предвиденото за реконструкция трасе е с дължина 8648 м. Изпълнението на строително-ремонтните работи ще започне в кратък срок, тъй като община Костенец има издадено разрешение за строеж и избран изпълнител.
С реализацията на тази инвестиция ще се подобри водоснабдяването на населението, като се минимизират авариите в труднодостъпни участъци извън регулация и загубите на вода. Като цяло считаме, че това е още една крачка за подобряване на средата за живот за хората в община Костенец. Използваме възможността да благодарим на МРРБ за разбирането и сътрудничеството, тъй като тази инвестиция нямаше как да бъде реализирана със средства на общината.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here