Владимир Москов
Поради зачестилите случаи на изоставяне на кучета на територията на общината, както и това че, собствениците не изпълняват своите задължения при отглеждане на домашни любимци: не ги предоставят на регистриран ветеринарен лекар за ветеринарномедицинско обслужване, не ги регистрират в общинска администрация, не спазват своите задължения за заплащане на такса за притежаване на куче, кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов издаде нарочна заповед. Тя има за цел и намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на траен контрол върху тяхната популация на територията на общината, намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни от кучета, увеличаване на информираността, отговорността и активността на гражданите при отглеждане на домашни кучета. В заповедта, кметът на общината разпорежда на всички собственици на кучета на територията на община Гоце Делчев, да ги регистрират в общинска администрация по реда на чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и да заплатят такса за притежаване на куче, съгласно чл.116, ал.1 от Закона за местните данъци и такси в срок до 31.03.2021 г.
След изтичане на горепосочения срок ще се извършват проверки за регистрация на кучета и заплатена такса за притежаване на куче на територията на общината.
На нарушителите ще бъдат наложени административни наказания съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните и Закона за местните данъци и такси.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here