Общо 4 спечелени проекта за община Костенец в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2021г.“ и обявения от Министерство на околна среда и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс „Обичам природата и аз участвам“.
Съгласно класирането в село Костенец предстои реализиране на следните проекти:
 “ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ДЕТСКИ СВЯТ В ЗДРАВЕН ДОМ И ОБЩЕСТВЕНА ГРАДИНА
СЕЛО КОСТЕНЕЦ“
В ОУ „КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ“, С. КОСТЕНЕЦ-“ ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“
ДГ „РАДОСТ“ – РАДОСТ В СВЕТА НА ПРИРОДАТА
В град Момин проход ще се реализира също един проект в ОУ „Христо Смирненски“- ДВОРЪТ Е СЪЩИНСКИ РАЙ, ЧИСТО И ЦВЕТНО.
За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева (с вкл. ДДС).
Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2021г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда – 2021г.” се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here