Мария Жайгарова и Илия Илиев

Над 7000 лв. ще струва одитът на ВиК – Дупница и на общинската болница МБАЛ „Св. Иван Рилски“. Това става ясно от докладна записка, входирана до местния парламент. Процедурата е регулярна и се изисква по Наредба, за да се приемат финансовите отчети за изминалата година на двете дружества. Изискването е проверката на сметките да се извърши от одитор- дипломиран експерт- счетоводител.
Три са били вариантите за избор за ВиК Дупница, които управителят Илия Илиев е представил пред ОбС. Най- много пари за услугата е поискала столичната фирма „Одит финанс 200“- 5100 лв. без ДДС или 6120 лв. с ДДС. Зоя Христова е предложила 4000 лв. без ДДС или 4800 лв. с ДДС, а дупнишката „Кей Би“ ЕООД на Красимира Борисова съответно 3120 лв. без ДДС или 3744 лв. с ДДС.
За болницата прокуристът Мария Жайгарова е предложила регистрираният в София едноличен търговец ЕТ „Топля – Радка Боевска“ с оферта от 3000 лв. без ДДС или 3600 лв. с ДДС. Избрани са двете най- изгодни оферти.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here