Общински съвет Сандански се запъна да отпусне 12 000 лв. от общинската хазна за проучване за проучването на средновековната църква „Св. Богородица“ в Мелник. Проектът за проучванията и консервацията на значимия археологически обект е на обща стойност 34 556 лв. Докладната за искане на помощта е по входирана до Общинския съвет молба от директора на музея в Сандански Антон Ковачев. Той обаче не дойде днес на заседанието, което разгневи местните парламентаристи и те отказаха да гласуват средствата, като отложиха разглеждането на докладната за следващата сесия.


Стана ясно, че планираните дейности по църквата имат спасителен характер. Старината се ползвала като каменна кариера от местни строители и на място има опасност от обезличаване. По проекта работят екип с ръководител Методи Златков, ас. Цветана Комитова зам.- ръководител, научен консултант гл. ас. д-р Здравка Коркутова и проф. д.и.н Виолета Нешева.
Църквата функционира до началото на 20 в, днес обаче е в окаяно състояние. Намира се в северния склон на историческия център на Мелник. Храмът е основан от византийски благородник, през Средновековието и Възраждането е била енорийски храм в кв. „Армения“. През 80- те години са проучени няколко къщи от този квартал. След приключване на работата църквата трябва да се превърне в нов атрактивен обект в най- малкия град в страната.


Необходимите средства са 34 556 лв. Площта на археологическото проучване е 400 кв.м при дебелина на културния пласт приблизително 1,50-3 м.
Работата ще продължи 30 дни. 3225 лв. ще са нужни за покриване на разходи на екипа като пътуване, квартирни и дневни. Заплатите са в размер на 11 880 лв. общо. За инструменти и консумативи ще са нужни 1100 лв., за изследвания и консултации 2500 лв., за консервация 3000 лв.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here