„Помпена станция „Струмешница“ работи като допълнителен водоизточник през сухия сезон, при недостиг на вода. Тя разполага с четири кладенци и помпи към тях. Проблемите са, че дренажните кладенци са на повече от 40 години и на живота им е изчерпан“, каза кмета Димитър Бръчков

Новите два сондажа на р. Струмешница, чието изграждане приключва, са инвестиция в настоящ и бъдещ план, за да се обезпечи нормалното подаване и достатъчно като количество питейна вода за потребителите в град Петрич и селата Митиново, Дрангово и Ръждак.

„Помпена станция „Струмешница“ работи като допълнителен водоизточник през сухия сезон, в случай на недостиг на вода гравитачно. Тя разполага с четири кладенци и помпи към тях. Проблемите произтичат обаче от факта, че дренажните кладенци са на повече от 40 години. Поради тази причина продължителността на живот на кладенците е изчерпан“, обясни кметът на общината Димитър Бръчков.

Той припомни, че с решение на съветниците, за което и благодари, са извършени необходимите обследвания, проучване на място за възможностите да се осигури най-оптималното количество вода, посредством нови сондажи. „Предвид състоянието на сегашните, бяхме длъжни да реагираме по-рано, за да не се стигне до критичен момент на закъснели действия. Новите сондажи ще бъдат на дълбочина 50 м с дебит 45-50 л/сек. Те бъдат три пъти по-икономични като разход на ел. енергия, което ще доведе до самоизплащане на инвестицията в периода на експлоатация“, обясни кметът. Помпите е предвидено да бъдат оборудвани със съвременни системи за контрол и дистанционно управление.

Нови сондажи са предвидени и в села, инвестицията е в размер на 300 999 лева без ДДС. Общината продължава да подменя и остарели водопроводи както в града, така и по селата – където се благоустрояват улици, задължително се сменят и водопроводите. Припомняме, че е преустановено и примитивното хлориране на подаваната питейна вода чрез нова автоматизирана хлораторна станция. Санирана е и съществуващата сграда на водохващане Луда Мара, а условията за работа, контрол и управление на процесите са подобрени значително.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here