Съветниците от ГЕРБ се събраха на раздумка, докато Общинският съвет в Сандански обсъждаше предложението за поема на краткосрочен дълг в размер на 291 881 лв. Парите са нужни за мостово финансиране от фонд „ФЛАГ“ за корекция на коритото на река Санданска Бистрица. Общината разработва съвместен проект с македонската община Радовиш, общата стойност на проекта е 587 931,97 евро. От тях средствата за Сандански са 198 148,80 евро., съфинансирането от Европа е в размер на 336 851,57 евро., националното финансиране е 29 722,32 евро, собствено финансиране 191 636 евро.


За корекцията на коритото на реката вече има подписан договор с ДЗЗД „Пътно поддържане“ на стойност 292 538,51 лв. с ДДС.
Целта на проекта е намаляване риска от наводнения и на последиците от бедствия. Ще се работи по рискови участъци от коритото на реката между селата Лиляново и Стожа. Ще се направят няколко корекционни стени, габиони, ще има залесяване.
От общината отчетоха, че в момента изплащат три кредита към „Флаг“. Един от лятото на 2017 г. в размер на 603 448 лв., един от 2019 г. от 437 900 лв. и третият за 600 000 лв. от миналата година. Новият кредит ще бъде със срок от 12 месеца при максимална лихва от 4,083%.


Предложението за поемането на дълга беше прието с 22 гласа „за“, точно колкото бяха присъстващите в залата в този момент. Съветниците от ГЕРБ, който бяха пас през по- голямата част от заседанието, бяха извън залата при гласуването на ключовата точка.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here