Предложенито на Вл. Георгиев беше самоковци с адресна регистрация в общината или притежаващи имот да може да изхвърлят до 500 кг. строителни отпадъци безплатно.

Съветниците в Самоков ще бистрят допълнително до колко килограма строителни отпадъци ще може да предават безплатно на местното депо самоковци. По предложение на съветника от ГЕРБ Александър Кроснев точката остана на изчакване до следващата сесия. Самоковският кмет Владимир Георгиев беше изчислил, че безплатно може да се карат на депото строителни отпадъци до 500 кг. „И един ремонт на баня ще надхвърли тези количества.“, опонира Ал. Кроснев от ГЕРБ.

Ал. Кроснев

Стотици клипове и снимки в социалните мрежи за бунища, изникнали около града и всички села, извадиха въпроса на дневен ред.
Александър Кроснев обаче предложи докладната да бъде отложена, за да се преосмислят количествата.
„Ограничението от 500 кг., визирано в докладната на кмета, не би задоволило нуждите на едно домакинство при един ремонт на баня, например. Той ще надхвърли многократно това количество. Всеки, които изхвърля отпадъци, ще надвиши тези 500 кг и пак ще изхвърлят в някое дере.“, каза Кроснев.


Съветникът Емил Николов предложи да се предвидят поне 3 – 4 тона, както и да се регламентира изхвърлянето на земни маси. Съветникът Лобутов също заяви, че трябва да има регламент и да няма ограничения за изхвърляне на строителния отпадък, както и че трябва да има и депо за земни маси.
Гласуването се отложи да следващо заседание с 18 гласа „за“, 2 „против“ и 4 „въздържали се“.
Докладната касаеше ремонт на Наредбата за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги във връзка с определяне на цена за приемане, оползотворяване и обезвреждане на строителни отпадъци от ремонтна дейност на домакинствата.
Предложението предвижда самоковци с адресна регистрация или притежаващи собственост на територията на общината да предават безвъзмездно, въз основа на писмен договор, разделно събраните отпадъците от ремонтната дейност на Регионално депо за отпадъци – Самоков. Домакинствата да имат право да предават безвъзмездно до 500 кг. годишно смесени строителни отпадъци от текущи ремонти. Цена за приемане, обезвреждане и/ или оползотворяване на смесени строителни отпадъци от домакинства за количествата, надвишаващи 500 кг. годишно от едно домакинство- 14,40 лв./тон.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here