Владимир Георгиев

Близо 19 000 лв. са предвидени за представителни разходи на кмета на община Самоков Владимир Георгиев в бюджета за тази година, който ще разискват утре съветниците. Проектобюджетът включва 14 000 лв. за представителни цели и още 5000 лв. за международна дейност на градоначалника. Не става ясно с какви пари за покриване на представителни разходи ще разполагат кметовете на населени места. По 60 лв. за пътувания, като се представят билетите, ще имат кметове на селата Гуцал, Марица и Радуил. Те обаче ще могат да правят до 6 пътувания на разноски на общината за месец. За селски празници са заделени 36 500 лв.

Мая Христева.

ОбС шефът Мая Христева пък ще разполага със 7 000 лв. за представителни разходи.
Иначе приходната част на бюджета е 53 587 754 лв., за делегирани от държавата дейности – 28 590 494, обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 22 549 442 лв., собствените приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 11 344 лв., преходен остатък от 2020 година в размер на 8 699 975 лв. Приходи за местни дейности са в размер на в размер на 24 997 260 лв. От тях данъци ще постъпят в размер на 4 170 000 лв. Неданъчни приходи са в размер на 10 086 551 лв., от трансфери за местни дейности -2 642 600 лв., в това число обща изравнителна субсидия в размер на 1 203 800 лв., трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 272 100 лв.,в сравнение с предходната година сумата е завишена с близо 70 бона. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 166 700 лв., временни безлихвени вземания в размер на 197 187 лв. , преходен остатък от 2020 година в размер на 9 256 169 лв. Разходите са в размер на 53 587 754 лв в сравнение с предходната година от 39 570 265 лв. За делегираните от държавата дейности разходът е в размер на 28 590 494 лв.
Програма за капиталовите разходи в размер на 7 555 375 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 10 344 203 лв.
За читалищата са отделени– 608 652 лв., за спортни клубове и организиране на спортни състезания– едва 280 000 лв.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here