ОбС Сапарева баня ще обсъди програмата за разпореждане с имоти.

Кметът на община Сапарева баня иска съгласието на общинските съветници да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност.

„С Решение № 790 от 30.10.2020 г. Министерски съвет определя делегираните от държавата дейности, като в т.V – Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ определя стандарт за социална услуга „Асистентска подкрепа“ 3985 лева на лице за календарна година за 19 993 потребители в страната. Съгласно Натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2021 г., натуралният показател за услугата „Асистентска подкрепа“ за Община Сапарева баня е 47 потребителя, а общият размер на средствата е 187 295 лв.“- поясни кметът Калин Гелев.

Асистентската подкрепа се предоставя на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, а също и на деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата се извършва от общината.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here