Кметът Методи Чимев и председателят на общинският съвет Костадин Костадинов.

Задава се стартът на проекта за дългоочакваната рекултивация на старото сметище над Дупница. На предстоящото заседание на Общински съвет кметът Методи Чимев иска зелена светлина от съветниците, за да му разрешат да издаде запис на заповед в полза на МОСВ за плащане в размер на 505 000 лв. Сумата е 10% от стойността на проекта, а общината трябва да я внесе като гаранция, че той ще се изпълни. Парите ще дойдат от местни приходи. Добрата новина, е че общината ще може да използва 100 000 лв., натрупани по доверителната си сметка в РИОСВ. От отчисленията, които се плащат за отпадъците на РИОСВ, в сметката са били събрани общо 400 000 лв. Както е известно, отпадъците в общината излизат доста солено на дупничани заради липсата на модерно депо.


„Плащаме за сметосъбиране, после караме на претоварната станция на старото сметище. Там товарим на гондоли, возим отпадъците до завода в София за сепариране и остатъка до Костинброд за депониране. Дават се пари за отчисления, за транспорт и по 90 лв. на тон за депониране. За сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на зелени площи, отчисления на година са нужни 3 900 000 лв. За миналата година се наложи да вдигнем промилите, за тази се запазиха. Но, ако не се направи новото депото край Джерман, пак ще трябва да се повиши такса „смет.“ Ако имахме депо, то по разчети от преди 2 години трябваше да генерираме приходи от 900 000 лв.“, обяви на пресконференция днес председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов.
Все още не е избран изпълнител за рекултивацията на старото сметище над Дупница, което създава много проблеми, тъй като особено през лятото често се замозапалва и обгазява града. Прогнозната стойност е 4 031 313,40 лв. без ДДС, а оферти са подали 5 фирми. Участват „Булплан инвест“, в което, освен едноименната фирма, участват още благоевградската „Браво строй“ на Димитър Янков и „Инвестиционно проектиране“, регистрирана в Шумен с управител Диян Златев. Другият участник е ДЗЗД „Рекултивация Дупница МК 2021“ в състав „СА.И.Е“ с управител Надежда Арсова, „Енергомонтаж -МК“ С с управител Димитър Колев и „Баугрунститут Книрим“ ООД с представител Винфрид Франц Конле. В ДЗЗД „Рекултивация БГ 2020“ участват „Билднер“ на Тома Чакалов, „Руен Холдинг“ на Любомир Васев и „Редискавър“ на Величка Вълкова. За „КС Дупница“ ДЗЗД документите са подадени от „Каро Трейдинг“ на Красимир Караиванов, а представител на ДЗЗД „Рекултивация Дупница“ са „Климатроник“ на Цветан Кордев.
Боклукът на сметището се трупа от над 60 години. По данни на общината с отпадъци са замърсени 79 758 кв.м терени, а депото е с площ 50 000 кв.м. Дебелината на отпадъците е от 5 до 35 м, а изчисленията показват, че те са с обем от 465 000 куб. м. Експлоатацията на депото е преустановена през ноември 2017 г.
Поръчката за изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и на инсталация за предварително третиране на отпадъци край село Джерман пък мина през същинска одисея. Информация за подписан договор все още няма. Първоначално обявената поръчка беше спряна заради грешки. При втория опит класираното на второ място обединение пусна жалба до Комисията за защита на конкуренция. От КЗК потвърдиха решението на комисията по избор на изпълнител, но следва жалба във Върховен административен съд, който връща за ново разглеждане офертите. Така през август 2020 г. местата се разместват. На първо място е класирано обединението ДЗЗД Еко инженеринг Дупница 2019 г. със 100 точки, в което участват пазарджишката „Строймонтаж” ЕООД с управител Камен Василев, „Изопещ” ЕООД от Пловдив с управители Елисавета Терзиева и Ангелина Милева и бобовдолската „Маг” ООД на Илин Карипов и Лиляна Христова. Втори, с 99,9 точки, остават ДЗЗД „Зелено строителство 2019“ в състав „Балканика енерджи” АД с представител Аглика Георгиева, „Нивел строй” ЕООД, начело с Велко Руйков, и „Р-студио” ЕООД с управител Рената Заимова. Прогнозната стойност на поръчката е 9 млн. лв.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here