Подготвят се и проекти за ремонти на училище, на Дома на Културата, както и за преасфалтиране на улици

В Гоце Делчев започва нов проект за патронажна грижа Общината подготвя още проекти за ремонти на училище и на Дома на Културата, както и за преасфалтиране на улици Община Гоце Делчев стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа +“, със срок за изпълнение 12 месеца – от 01.03.2021 г. до 01.03.2022 г.

Стойността на проекта е 460 974,77 лева, от които 391 828,55 лв. европейско и 69 146,22 лв. национално съфинансиране Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез чрез представяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на Ковид-19. Информацията потвърди зам.кметът Той информира, че общината започва реализацията на още няколко важни проекта.” Подготвя се проект за ремонт на Първо основно училище, още един проект свързан с благоустрояването на Дома на културата, , проект за преасфалтиране на улици в селата на общината” каза Валери Сарандев. Проектът предвижда изпълнение на две основни дейности: Патронажна грижа 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора (до 2 часа на ден). 2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране. 3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). 4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата. Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности 1. Осигуряване на ЛПС. 2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. 3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19. 4. Въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др. с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.). В проекта ще бъдат обхванати 457 лица, като от тях: 53 лица ще получават патронажна грижа; 244 са лицата, които ползват социални услуги, делегирани от държавата дейности ще получат подкрепа и ще бъдат включени в мерки за превенция на риск от заразяване с COVID-19.; 160 лица, заети в социалните услуги, делегирани от държавата дейности ще получат подкрепа и ще бъдат включени в мерки за превенция на риск от заразяване с COVID-19.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here