Райчо Цветин
Отбелязваме 148 години от обесването на Васил Левски

Нека всички да следваме мечтите на най-великия българин на всички времена казани в „Нареда на работниците за освобождението на българския народ“ (1871г.): Подбуда. Тиранството, безчеловещината и самата държавна система на турското правителство на Балканския полуостров.

Цел. „С една обща ревулуция да се направи коренно преобразование на сегашната държавна деспотско-тиранска и да се замени с демократска република /Народно управление/ на същото това място, което ся нашите прадеди съ/с/ силата на оръжието и съ/с/ своята свята кръв откупили, в което днес безчеловечно беснеят турските касаджии и еничери, и в което владей правото на силата, да се подигни храм на истинната и правата свобода и турският чорбаджилък да даде място на съгласието, братството и съвършеното равенство, между всички народности…“ Васил Левски.

Райчо Цветин, зам.-областен на Кюстендил

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here