Ще бъдат подменени и водопроводи/канализации. Община Петрич обявява обществена поръчка за изкърпване на улици, закупува и три нови машини, информира кметът Димитър Бръчков
Кметът на общината Димитър Бръчков проведе днес работни срещи с кметовете на села и кметските наместници. В хода на същите беше коментирано и уточнено разпределението на 2 000 000 лева за благоустрояване на селата. С тези средства ще бъдат извършени дейности в 16 населени места на територията на общината, като ще се работи по приоритетите, посочени от кметовете в докладните до местната управа.
Ремонтни дейности ще бъдат главно за подобряване състоянието на уличната инфраструктура, само в с. Кавракирово за направата на канализация. Другите села, към които отиват от тези пари са: Първомай, Михнево, Кърналово, Старчево, Беласица, Коларово, Самуилово, Ключ, Скрът, Габрене, Генерал Тодоров, Кулата, Марикостиново, Тополница, Рупите. Обхванати са селата с население над 500 жители.
Освен благоустрояване на улиците ще бъдат подменени и водопроводи/канализации. За първи път тази година Община Петрич обявява и обществена поръчка за изкърпване на улици в селата, информира кметът Димитър Бръчков. „По този начин ще поддържаме настилката, ще може да се реагира своевременно“, посочи кметът. Община Петрич закупува и три нови машини, които да бъдат в услуга и на селата – една машина за миене на улиците и две метачни машини.
Съгласно заложеното в новия договор за поддържане на чистотата в населените места се увеличава с по един път на месец и графика за сметосъбиране и сметоизвозване. Търсят се възможности за ограничаване изхвърлянето на отпадъци в по-малките населени места, които не се обслужват от фирмата по сметосъбиране. Кметските наместници на тези села са поставили на вниманието на общинската управа и приоритетите си за годината, свързани основно с обезпечаване на водоснабдяването.
„Продължаваме да работим в тази посока, както и досега с намирането на конкретни решения за всяко населено място“, посочи кметът на общината Димитър Бръчков. Общината ще продължи да осигурява машиносмени и материали за по-малките села. Кметовете получиха уверение, че звеното „Домашен социален патронаж“ ще продължи да обслужва уязвимите групи хора и в селата, както и че ще се намери вариант чрез мобилния лекарски кабинет да се осигурява медицинско обслужване на жителите в малките и отдалечени села на общината.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here