Две от читалищните библиотеки на територията на община Костенец – при НЧ „Прогрес 1907“ гр. Костенец и при НЧ „Просвета – 1881“ с. Костенец , се сдобиха с така желания библиотечен софтуер.

От началото на 2021г. над 400 библиотеки в България ползват програмен продукт „Автоматизирана Библиотека“. Въпросите за информационното обслужване в съвременната библиотека и въобще в съвременния глобален свят, все повече налага задълбочено вглеждане в съдържанието и търсене на ефективни форми за задоволяване нарастващите потребности на хората от всеобхватна и актуална информираност чрез модернизиране на библиотеките.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here