Община Разлог с втора работна среща с УРБАКТ в изпълнение на проект „Интернет на нещата като инструмент на политиката за промяна в града“

Община Разлог проведе втора работна среща с УРБАКТ местна група (URBACT Local group), която е създадена в изпълнение на проект „Интернет на нещата като инструмент на политиката за промяна в града“ (Internet of Things as a policy instrument for the city change, с акроним „IoTXchange“).
Проведена е и онлайн среща със софтуерна компания базирана в София за разработване на софтуерно решение на местен проблем. Обсъдени са възможности за тестване на проектна идея за внедряване на Интернет на нещата (Small-scale action), като вниманието е насочено към три сфери: туризъм и културно наследство; образование; мониторинг на качеството на атмосферния въздух.
Всеки партньор по проект „IoTXchange“ ще разработи Интегриран план за действие, основаващи се на решения предоставени от Интернет на нещата (Internet of Things), с които ще се повиши качеството на живот в малките и средните градове от Европейския съюз. Местният план за действие е важен документ за утвърждаване на стратегия, имаща решаващо влияние върху определянето на приоритетите за териториално развитие.
Изпълнението на проекта ще даде възможност за ускорено приемане на нови дигитални технологии, които ще модернизират инфраструктурата и услугите на града.
Проекта обединяващ Община Фундао (Португалия), която е водещ партньор, общините Разлог (България), Додони (Гърция), Неверс (Франция), Местна община Йелгава (Латвия), Онге (Швеция) и Кежмарок (Словакия) и финландския университет „Åbo Akademi“ се финансира по програма за междурегионално сътрудничество URBACT III, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here