РИОСВ благослови новия цех на „Актавис“, с който в Дупница ще правят по 1 млрд. таблетки годишно

РИОСВ София благослови проекта на „Актавис“ да прави нов таблетен цех в Дупница. От екоинспекцията са излезли със становище, че проектът няма нужда от тежката процедура на оценка на въздействието на околната среда, каквито индикации имаше в края на лятото. В становището е записано, че няма вероятност новият цех да окаже значително отрицателно въздействие на околната среда. От община Дупница и кметството в Яхиново са съобщили, че няма постъпили възражения, което развързва ръцете на управата за завода. Инвестицията ще се реализира на производствена площадка с трайно предназначение за химическата и каучуковата промишленост с площ 247 988 кв.м.
Както писахме, в документацията от фармацевтичния завод съобщиха, че искат базата в Дупница да произвежда 1 млрд. таблетки годишно. Инвестиционното намерение беше входирано през лятото. През ноември от РИОСВ съобщиха, че ще проверят необходимостта от ОВОС.
Мотивът за разширяването е, че заводът е одобрен производител от над 109 фармацевтични фирми в света, а в Дупница се извършвало около 5-7% от производството. Затова капацитетът за производство на твърди таблетни форми не бил достатъчен, за да покрие обемите, които се панира да бъдат произвеждани в базата в Дупница. Плановете включват изграждането на нова сграда в съседство на съществуващия Таблетен цех 2 и инсталирането в нея на необходимото за процеса оборудване. Новият Таблетен цех №4, с разгърната застроена площ 8058 кв.м, трябва да осигури необходимите пространства за производство, изпитване и възможност за опаковане на твърдите лекарствени форми. На приземния етаж ще се извършва насипно производство, на първия насипно производство и теглово разпределяне чрез топла връзка с производствена зона на съществуващия цех 2. Вторият етаж е техническа зона. На място ще се правят гранули, таблетки, обвити таблетки и капсули. В инвестиционното намерение е записано, че в новата сграда ще има оборудване за пренос, смесване, гранулиране на готови съставки във фармацевтични пелети, таблетиране и капсулиране.

Според изчисленията, при пълен капацитет на инсталациите годишно в атмосферата биха се отделили около 1000 т пари от разтворители, получаващи се при изсушаване на фармацевтичните смеси. Затова ще се прави система за изгаряне на наситените изпарения от сушилните инсталации.
Жалкото е, че фармацевтичният завод, който от над половин век работи в Дупница, в последно време не показа никаква съпричастност към общността в града. Наше допитване до общинската болница показа, че в разгара на пандемията от ковид не са подпомогнали по никакъв начин лечебното заведение. В тежко финансово положение се оказа и футболният „Марек“. Надеждите на отбора до получи финансова подкрепа от „Актавис“, на каквато разчитаха преди години, също удари на камък.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here