138 000 лв. е размерът на планираните разходи на Общинския съвет в Сапарева баня за 2020 г. Това става ясно от докладна записка на председателя Васил Маргин, който е входил за одобрение от съветниците отчета на местния парламент. Най- много средства, 109 600 лв., са за перото заплати. Справката показва, че до края на юни са били платени 51 275 лв.
22 000 лв. е размерът на осигуровките, като за първите шест месеца са платени 8 627 лв. За материали и външни услуги са предвидени 6000 лв., а до средата на годината са изразходвани 4704 лв. 400 лв. са за разходи, предвидени за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности. Те са изразходвани още до юни, когото са отчетени 390 лв.
А иначе през втората половина на годината местният парламент в курорта е провел 5 редовни и 2 извънредни заседания. Разгледани са били 84 предложения и докладни записки от кмета на общината, председателя на Общински съвет и управителя на „ВиК Паничище” ЕООД. Взети са 84 решения. ОбС Сапарева баня няма отложено поради липса на кворум или друга причина заседание. Има едно върнато решение от областния управител. По 5 заседания за втората половина на годината са провели комисиите по ТСУ и Бюджет, финанси и евроинтеграция. Четири пъти са се събрали членовете на ПК Селско, горско стопанство и околна среда, три пъти колегите им от ПК Образование, култура, вероизповедание, опазване и поддържане на архитектурни паметници, по два пъти ПК Транспорт, безопасност на движението и обществен ред и ПК ПКОНПИ. Веднъж са заседавали то ПК Туризъм и спорт, курортно дело, балнеология и здравеопазване.
През изминалата година съветниците са решавали най- често въпроси, свързани с управление и разпореждане с общинската собственост, частични изменения на подробни устройствени планове, финансите и бюджета на общината.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here