Румен Томов

Няма кандидати да проектират и изградят физкултурен салон в двора на Националната хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ в Благоевград и процедурата бе прекратена със заповед на кмета Румен Томов. Изграждането на нов физкултурен салон за учениците от НХГ е част от мащабен проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград, спечелен от предишния кметски екип на община Благоевград по ОП „Региони в растеж“ на Атанас Камбитов. Заедно със спортното съоръжение проектът включва и ремонти на учебните сгради на НХГ, на V СУ и на ІІІ ОУ, както и строителство на новата сграда към детска градина „Вечерница“, която вече се ползва.

Заделените първоначално средства за закритата спортна площадка бяха 482 542,08 лв. без ДДС, четири фирми внесоха офертите си и на 19 ноември 2018 г. общината сключи договор със столичното дружество „Солид груп“ ЕООД с управител Ивелин Иванов, чиято оферта бе на стойност 434 240 лв. без ДДС. Той отказа от изпълнение на поръчката и общината я обяви отново.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here