ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, НАПОМНЯ, ЧЕ Е ЗАБРАНЕНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ НА ДЕПОТО (сметището) В КОСТЕНЕЦ!
Ако притежавате строителни отпадъци и имате нужда от извозването им, потърсете услугите на ОП „БКС” – Костенец.
За целта можете да подадете заявка за услуга. Това може да стане на телефони: 0888246317 и 07142/2308, вътрешен 212 или чрез заявление, което да подадете в „Центъра за работа с граждани” в Общинска администрация – гр. Костенец.
Извозването на отпадъците се осъществява в интервала: от 08.00 до 14.00 ч. в делнични дни, след заплатена такса, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Костенец и съгласно определените цени на услуги за Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство” – гр. Костенец, определени с Решение на Общински съвет – Костенец.
Строителните отпадъци трябва да бъдат поставени в чували, а количеството не трябва да надвишава 4 куб. м.
Цената за извозването на 4 куб.м. строителни отпадъци е 50.40 лв. с ДДС.
Транспортът се заплаща от ползвателя по 1.80 лв/км. с ДДС (в двете посоки).
Отпадъците се изнасят на място с осигурен достъп не по – рано от деня на извозването.
Уведомяваме Ви, че:
• Контейнер за строителни отпадъци е поставен в района на Храм ”Свети
Георги” и ул.”Белмекен” (при трафопоста) в гр. Костенец.
• Отпадъци от вида остаряла дограма, стари мебели и уреди и други подобни можете да бъдат оставени в двора на ОП БКС- Костенец, всеки делничен ден в работно време.
• Опасни отпадъци, батерии, излязло от употреба ел.оборудване „Феникс елит“ ЕООД /ул. Василишка/;
• В случай, че желаете да изхвърлите земни маси и други се свържете на телефон: 07142/2308, вътрешен 212.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here