Павлевчева, с черната дреха, е популярна в курорта със заведението си за бързо хранене срещу общината. На снимката е с екипа на заведението.

Въпреки по- скъпата със 7 728, 84 лв. оферта, сапаревобанката Славяна Павлевчева се пребори със софийската фирма „БКС Озеленяване“ на Наталия Русева за поддържането на обществените обекти в Сапарева баня. Поръчката беше с прогнозна стойност от 228 744 лв. без ДДС, Павлевчева е предложила да извърши заложените дейности срещу 228 738,40 лв. без ДДС, а конкурентите й срещу 221 009,56 лв. Въпреки това комисията излиза с решение, че победител е ЕТ „Славянка Павлевчева -Елси“ с 88,38 точки срещу 75,30 за „БКС Озеленяване“. Оказва се, че местната фирма смачква конкурента си при показателя „организация за изпълнения на поръчката“. Победителката записва 40 точки срещу 20 за БКС, от където идва разликата в крайната оценка, което в крайна сметка накланя везните кой да е победител.
Павлевчева е популярна в Сапарева баня със заведението си за бързо хранене срещу общината. Съпругът й Иван вече е изпълнявал поръчки на общината за озеленяване и почистване.
Поръчката беше за ангажиране на фирма, която да отговаря за доброто състояние на обществените площ през зимата и лятото. В предмета на поръчката са включени ръчно и машинно метене на тротоари и извозване на отпадъците, поддържане на обществени зелени площи, на градинки, зелени площи по спортни обекти и гробищни паркове. През зимата ще се почиства сняг от тротоарите, парковите алеи. Включена е и поддръжка и почистване на общински тоалетни в град Сапарева баня. Освен грижата за чистота са предвидени и дейности по цветно оформяне на централна градска част в град Сапарева баня. Ръчното метене на тротоарите ще се вихри на общата площ от 53 370 кв. м, На машинно метене подлежат улици с обща площ 16 270 м² . Ще се поддържат зелени площи от 41 225 кв. м, а сняг ще се вдига от 20 430 кв.м тротоари и 9 500 кв.м паркови алеи.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here