Георги Василев

Изключително рядък и необичаен за географските ни ширини вид птица откриха природолюбители от Гоце Делчев край язовир Доспат. По време на 45-ото среднозимно преброяване на водолюбивите птици те са забелязали екземпляр от вида голяма черногърба чайка.

„Това е вид, който се среща в северната част на Европа. Понякога представителите му слизат до бреговете на Испания“, обясни пред 4ВЛАСТ председателят на местния клон на БДЗП Димитър Попов.

По думите му тази година се наблюдават двойно по-малкo птици в сравнение с предишните. „През миналите години сме регистрирали повече видове и повече екземпляри. По 4000-500 птици. Тази година преброихме общо 2077 представители на 38 вида. Най-многобройните ята бяха на зеленоглавата патица, фиш и белочела водна кокошка. Успяхме да регистрираме 3 вида гмурци и няколко кафявоглави потапници“, допълни орнитологът.

„В рамките на два дни -16 и 17 януари преброихме птиците по поречието на река Места и язовир Доспат. Заради пандемията от covid-19 участниците в екипа ни бяха ограничени, в него се включиха 4 човека. Поради проливните дъждове, дигата на реката бе скъсана на много места. Бяха разрушени мостове и пътища от придошлата река, а след оттеглянето на водата, по клоните на дърветата висяха хиляди найлонови торбички и пластмасови отпадъци. Поради непрестанните климатични промени, някои типични зимуващи видове, като сивата сврачка не бяха наблюдавани“, поясни още той.

Попов изказа благодарности и на на ДЛС „Дикчан“ – Сатовча, ЛРС „Сокол“  – Гоце Делчев, които са давали консултации и са съдействали чрез телефонна връзка, както и на писателката Капка Касабова, която също е участвала в преброяването.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here