Кметът на община Симитли Апостол Апостолов направи първата копка за рекултивация на депото за отпадъци. На ритуала по започване на работата присъстваха представители на изпълнителя на строителството „Обединение „Симитли Инженеринг 2020“, на фирмата, осъществяваща надзор, на РИОСВ – Благоевград и други официални лица.
Проектът за рекултивацията е на стойност 1 492 696.96 лева и се финансира от Европейския съюз.Договорът за финансовата подкрепа е сключен на 14.05.2020 г., а срокът за изпълнение е 29.12.2021 година. Основната дейност по реализацията включва техническа рекултивация на депото за битови отпадъци на територията на община Симитли, което ще намали замърсяването на околната среда и ще предотврати риска за здравето на населението. Ще бъде извършена и биологическа рекултивация. На пресконференция на място, в изпълнение на разпоредбите на здравните власти по опазване живота и здравето на хората в условията на пандемията Covid – 19, бяха представени основните цели на проекта. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here