Две различни фирми стартираха процедури за узаконяване в Гърмен на производство, свързано с рециклиране на отпадъци и събиране на опасни, излезли от употреба изделия, пише „Струма“.

Пръв софиянецът Димитър Христов подаде на 31.12.2020 г. в РИОСВ – Благоевград инвестиционно намерение от името на фирмата си „Ди полимерс“ ООД, че смята да преработва отпадъци в бившия стопански двор на Гърмен. Дворът е с площ 8500 кв.м и в него Христов има цех за бутилиране на бира, 2 склада и 2 изгребни ями. Идеята му за разширяване на бизнеса е да започне производството на пластмасови и метални изделия за ширпотреба, но пред екоинспекцията бизнесменът си е признал, че най-вероятно това няма да стане в близките години, затова в момента иска само разрешение да рециклира отпадъци. За целта си е харесал една от сградите с площ от 720 кв.м, където ще монтира линия за раздробяване на пластмасови отпадъци до готов гранулат. Освен от България, част от отпадъците ще са внос от Европейския съюз.

Според Христов по време на експлоатацията основен източник на шум ще са мелниците за пластмасовия боклук на Европа, но за да го минимизира, той смятал да направи изолация на сградата с панели от вата. Твърди, че от 3-те източника на пара от гранулиращата линия нямало да има вредни емисии във въздуха.

Според РИОСВ всичко това обаче трябва да се провери, защото стопанският двор, който беше на бившето ТКЗС, е само на 800 м от училището, 850 м от здравната служба, 500 метра от къщите и 750 от детската градина в Гърмен.

Ведомството на МОСВ е категорично, че инвестиционното намерение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, която ще започне веднага след като Христов преведе по сметките на РИОСВ таксата от 400 лв.

Само преди дни – на15 януари 2021 г., към Гърмен се насочи и „Метал инвест“ ЕООД, чиято дейност е търговия на дребно извън търговски обекти. Идеята на собственика й Иван Ценкин е да разшири дейността на съществуващата площадка за събиране на отпадъци, която има от 15 г. върху площ от 2512 кв. м. Към центъра за разкомплектоване на излезли от употреба коли бизнесменът иска разрешение да започне да приема и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Плановете му са мащабни – сметнал е, че в 4 контейнера ще може да събира общо по 100 тона годишно излязла от употреба електроника, която ще съхранява тук за кратко, преди да я транспортира в неизвестна засега посока. Въпросното оборудване обаче съдържа доста опасни вещества като флуорохлоровъглеводори. Притеснителното е, че това са летливи органични съединения, коитодопринасят за изтъняването на озоновия слой в атмосферата, и производството им постепенно се прекратява по силата на Монреалския протокол – международно споразумение за опазване на околната среда от 1989 г.

„Метал инвест“ ЕООД има разрешение за временно съхранение на отпадъци от 2016 г. и е въпрос на нова преценка дали ще може да складира в Гърмен съдържащото опасни вещества електрическо и електронно оборудване.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here