Още днес ще заседава Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, за да отпусне правителството 470 000 лева на община Лъки за спешни укрепителни дейности, така че да се предотврати опасността от голямо срутище в региона.
Ще действаме бързо, както действахме в Своге, както действаме навсякъде.
 Комисията ще прецени също колко допълнителни средства ще са необходими за укрепването и на други проблемни места в страната, сред които терени в Костинброд, Гоце Делчев, Брезница и Дъбница.
 Само за инфраструктура в региона на община Лъки правителството е отпуснало 53 милиона лева. Районът е един прекрасен промишлен и туристически център.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here