От 14 до 17 януари 2021 г. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) организират преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас, съобщи за 4ВЛАСТ председателят на клона на БДЗП в Гоце Делчев Димитър Попов.

Над 100 доброволци и членове на дружеството участващите партньори обединяват усилията си в повече от 40 екипа. Те ще посетят всички големи водоеми в страната. В същия период ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка и Близкия Изток. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще ни дадат отговор на въпроса „Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях?”.

Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. Това е показател за промените в средата, която обитават птиците и хората.
България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като ушатия гмурец, червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, ледената, кадифената и кафявоглавата потапница и други.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци.

Тази година заради пандемията от Covid-19 броят на хората в екипите ще бъде ограничен. Клон Гоце Делчев участва в преброяването от 2001 година.

Екипът от Гоц Делчев ще брои в събота и неделя, а партньори в преброяването са  ЛРС – Сокол, община Гоце Делчев, ТВ Запад Гоце Делчев, Радио Благоевград, Инфомрежа, 4ВЛАСТ, Хроника,Дарик радио, Радио Фокус-Пирин.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here