„Стойността на инвестиционната програма през изминалата година е 1,8 милиона лева.
Реконструирахме и обновихме над 19 км ВиК мрежи като заделените пари за община Благоевград през 2020 година са 865 000 лева, за община Разлог – за 286 100 лв, община Банско – 128 530 лева, за община Симитли – 217 350 лева, Белица – 122 850лв., Якоруда – 123 050, Гоце Делчев – 273 050, Гърмен – 208 975, Хаджидимово – 110 650, Сатовча – 158 225, Струмяни – 45 500 лева. Ежегодно дружеството заделя 100 % собствени средства за подобряване на състоянието на ВиК инфраструктурата.“
Това съобщи управителят на ВиК Благоевград инж. Росица Димитрова.
500 служители на дружеството грижиат за 1700 км водопроводна мрежа и 400 км канализация като състоянието на мрежата, за съжаление, на много места в Благоевградска област е остаряла – и морално и физически. Над 70% от мрежата, която стопанисва, се нуждае от рехабилитация.
„Поради невъзможността да бъдем консолидирани, в настоящия програмен период (2017-2021 г.) ние не можахме да бъдем бенефициенти. Не се възползвахме от средствата, които бяха предоставени по ОП „Околна среда“, което лиши 300 000 души жители на област Благоевград от огромен финансов ресурс – приблизително около 900 млн. лева, с който можехме да изградим модерни пречиствателни станции, модерна водна инфраструктура и значително подобрим качеството на водата и услугите като цяло.
Въпреки това, през последните 5 години реконструирахме над 90 км водопроводна мрежа и голяма част от общините кандидатстваха и спечелиха проекти като инвестириха във водопроводните си инфраструктури, което неминуемо доводе до качествени услуги за гражданите.
Има надежда за сектора, защото през следващия програмен период е предвидена възможност за всички общини за изграждане на водна инфраструктура със средства по Оперативна програма „Околна среда“ – за периода 2021 – 2027 година.“- каза Димитрова.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here