Чужд подпис върху наказателно постановление след пожара под АМ „Струма“ отмени глоба за 5000 лв. за „Феникс Дупница“. Почеркова експертиза, извършена от вещо лице, доказва, че положеният на документа параф, не е на управителя Кольо Илиев както се изисква по закон. След решението Областно пътно управление – Кюстендилще трябва да плати на „Феникс Дупница“ 1080 лева адвокатски хонорар. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Кюстендил.

Кольо Илиев

Наказателното постановление е второ по ред, което фирмата обжалва. Санкцията отново е за струпаните отпадъци под моста на магистрала „Струма“, която горя през лятото на 2019 г. След пожара от 13.08.2019 г., бил съставен Констативен протокол от АПИ. На 21.08.2019 г. в присъствието на управителя на дружеството Кольо Илиев е съставен още един Констативен протокол за извозване на част от складираните отпадъци, което следвало да приключи до 31.08.2019 г. Този протокол бил подписан от управителя. За съставянето на Акта за установяване на административно нарушение била изпратена и връчена покана до управителя на „Феникс Дупница“, който не се явил. Документът бил съставен в негово отсъствие. АУАН е подписан при съставянето му от актосъставителя и свидетели. По-късно документът е изпратен за връчване от органите на община Дупница и е върнат с положени подпис, град и и дата на съответните места за нарушител.
Вещо лице обаче установява чрез съдебно- почеркова експертиза, че подписът не е на Илиев и така се стига до обжалването и отмяната на наказателното постановление.
През декември Административен съд Кюстендил върна в Дупница решение, с което е постановена глоба от 6000 лв. на фирмата. Мотивът беше, че дъщерята на Илиев Рая е подписала поканата от РИСОВ за съставяне на акт за нарушение. Големият въпрос, който административните съдии искаха да се изясни, е дали дъщерята е била служител на фирмата и била ли и упълномощена да разписва документа.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here