Водата в Перник е негодна за питейни нужди. Това съобщиха от РЗИ. От здравната инспекция информираха, че след обилните дъждове от последните дни водата е замътена и има цвят. Извършен е контролен мониторинг на качеството на питейната вода в представителни пунктове за град Перник. При извършения анализ са установени несъответствия по показателите цвят и мътност на изход пречиствателна станция.
Ръководството на ВиК Перник е уведомено, на дружеството е връчено предписание да се предприемат мерки за възстановяване качеството на водата и информиране на населението, че водата е с неприемливи показатели по цвят и мътност и не е годна за пиене.
РЗИ ще зачести с мониторинга за качеството на питейната вода.
Към днешна дата водният обем на яз. „Студена“ е 24 026 000 куб.м при капацитет 25 519 100 куб.м. Припомняме, че през неделя водоемът беше контролирано изпускан.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here